Hvad er Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow Ordenen blev stiftet 1819 i USA.

 

Den er en verdensomspændende Orden, der gennem tiderne har fastholdt sit formål, der er baseret på sunde medmenneskelige tanker og leveregler.

 

Ordenen ønsker gennem læren om venskab, kærlighed og sandhed, at påvirke sine medlemmer og gennem dem vore omgivelser til et rigere liv i et bedre samfund. Ordenen ønsker endvidere gennem humanitær indsat at hjælpe syge, trængende og nødstedte personer.

 

I Danmark blev den første broderloge oprettet i 1878 og i 1881 kom den første søsterloge til, - tidligere kaldet Rebekkaloge.

 

Odd Fellow Ordenen optager således både kvinder og mænd, men der er ikke tale om fællesloger, idet medlemmerne er organiseret i hhv. søsterloger og broder-loger – men med samme arbejdsgrundlag.