Logen

Loge nr. 26 Kong Hroar er stiftet den 19 november 1893 under den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark - I.O.O.F.

Logen har ca. 85 medlemmer, fordelt på et bredt spektrum af erhverv, og med en aldersspredning fra midten af 30-erne til over 90 år.

Logen er moderloge til loge nr. 76 Asger Ryg, Ringsted, samt logerne nr. 77 Rolf Krake og nr. 91 Albert Schweitzer, begge Roskilde.

loge 26 Kong Hroar

od fellow loge