Maleren Carl Christian Forup

Kilde: Erik Bager (loge nr. 26) og Erik Wolsgaard (loge nr. 91)

Carl Christian Forup blev født i Vejle den 26 februar 1883. Han var i en årrække medlem af broderloge nr. 37 Thomas Wildey i Fredericia.
Han døde den 21. november 1939 i København og blev begravet på Vestre Kirkegård.

Han voksede op i Vejle, hvor bl.a. maleren Hans Agersnap opmuntrede ham til at blive kunstner.
Efter sin akademitid i København opsøgte han under et ophold i Paris i 1910 den kendte franske kunstmaler Henri Matisse, og var en kortere overgang elev på hans kunstskole.
Forup malede enkelte billeder, der var påvirket af Matisses udtryksform, men forlod hurtigt denne retning igen.
Hans øvrige produktion er fuldstændigt renset for modernistisk påvirkning og indfald, og hans bestræbelser gik mere i retning af naturalisme.

I en årrække omkring 1. verdenskrig malede Forup en del billeder af polske landarbejdere. Modellerne fandt han på Oremandsgård på Sjælland.

Han malede mange landskaber fra Vejleegnen, men tog siden hen det italienske folkelivsmaleri op, sideløbende med portrætter af frodige kvinder og buttede børn i kraftige kulører.
Forups billeder er karakteriseret som romantisk naturalisme og havde i sin tid et stort publikum.

Maleri af CCForup