Ombygninger

Kilde: Erik Bager (loge nr. 26) og Erik Wolsgaard (loge nr. 91)

Køb af logebygningen i 1929 beløb sig til 37.000 kr.
Man budgetterede en ombygning til den nuværende skikkelse for 58.000 kr. og køb af inventar til 16.000 kr. eller i alt 111.000 kr.
Byggeriets overslag holdt ikke, og man sluttede med en udgift på 137.210,27 kr.

Finansieringen skete ved salg af den gamle logebygning i Hersegade 11 - i alt 26.000 kr., lån på 40.000 i Sparekassen, 20.000 kr. fra enkefonden, kreditforeningslån på 23.200 kr. og et tilskud fra logekassen på 10.000 kr. De resterende 18.010,27 kom ind ved salg af forskellige effekter, gaver fra brødre og mindre lån fra andre.
Logebygningen er omfattet af flere lokalplaner, der bestemmer udseende og udnyttelsesgrader m.m.

Gammel loge bygning
Logen før ombygningen i 1930.