Familien Hertz

Kilde: Erik Bager (loge nr. 26) og Erik Wolsgaard (loge nr. 91)Hans Hertz

Pastor Hans Peter Boye Hertz (1792- 1868) blev i 1829 kaldet til sognepræst for Vor Frue og Sct. Jørgensbjerg kirker. Han kom fra præstekaldet i KirkeHvalsø.

1931 købte han Skolegade nr. 13.

Før den tid studerede Hans Hertz teologi ved universitetet i København. Her var han i 1812 som 20 årig blevet en god ven med organisten ved Vor Frue Kirke i København Christoph Ernst Friederich Weyse (1774 1842).
Den samme sommer skrev Hans Hertz et brev til sine forældre Jens Michael Hertz og hans hustru Else Christence - domprovsteparret i Roskilde - om han måtte tage Weyse med hjem på ferie. Ikke uden bekymring gav hans forældre tilladelse til dette besøg. Weyse var nemlig kendt for at være en temmelig vanskelig gæst. Det viste sig imidlertid, at han hurtigt faldt til i familien Hertz's hjem, hvor han blev en hyppig og skattet gæst.

Da Jens Hertz i 1819 blev udnævnt til biskop over Ribe stift, måtte Weyse for en tid give afkald på sine elskede besøg i Roskilde, hvor han var en flittig bruger af orglet i Domkirken.
Men så var det som tidligere nævnt at Hans Hertz kom til Roskilde og købte Skolegade 13. Og nu kom Weyse tilbage. På dette sted komponerede han de fleste af sine melodier til B.S Ingemanns og Grundtvigs kendte morgen og aftensange, som f.eks

"i østen stiger solen op" (Ingemann)
"Den signede dag med fryd vi ser" (Grundtvig)
"Nu titte til hinanden" (Ingemann)
"Nu vågner alle Guds fugle små " (Ingemann)
"Der står et slot i Vesterled" (Ingemann)
"Bliv hos os når dagen hælder"(Ingemann)


Det er i den forbindelse forunderligt at tænke på, at melodierne til både åbnings- og slutningssang ved brødrenes logemøder er komponeret af Weyse.

På Weyses 175 årsdag den 5. marts 1949 opsætte Logen en mindetavle på gavlen af inspektørboligen.

Ligeledes til minde om C.E.F.Weyse, kaldes passagen syd for palæet for Weysegangen.

Hos familien Hertz traf Weyse andre musikkyndige bl.a. Johan Ernst Hartmann. Han var ansat ved Christians Kirken i København, hvor han var organist og kantor. Han kom til Roskilde Domkirke hvor han tiltrådte en lignende stilling. Også andre kendte personer har boet her. Maleren Vilhelm Marstrand (1810 - 1873), der i 1864 påbegyndte vægmalerierne i Christians den Fjerdes kapel i Domkirken, boede her med sin familie om sommeren. H.C. Andersen har også boet her.
Både Hans Hertz og C.E.F.Weyse ligger begravede på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde.NB.
WeyseWeysegangen hed omkring år 1754 Sankt Sørens Stræde.
I 1774 blev navnet ændret til Store Fiolstræde. Det hed den frem til 1942, hvor navnet blev ændret til Weysegangen for at hædre komponisten C.E.F.Weyse.

Kirkegård Weise


Monumentet over komponisten C.E.F Weyse står på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde.

De tilstødende gravsteder er Weyses ven sognepræst Hans Peter Boye Hertz på højre side og domorganist Hans Matthisson-Hansen på venstre side