Palæbygningens orgel og historie

Kilde: Mogens Amstrup (loge nr. 26) og Erik Wolsgaard (loge nr. 91)
30. oktober 1997. Rev. 2010.

I tiden før 1953 havde logen kun haft et lille harmonium til rådighed.
Men det var i længden de musikalske brødre for lidt, og da der i 1949 blev dannet et sangkor, påtog dette sig at løse opgaven med at skaffe et orgel.

Man kom snart under vejr med, at Glostrup Kirke ønskede at udskifte sit orgel, og man optog straks forhandlinger med menighedsrådet om køb af det gamle orgel.
Det var daværende Overmester Martin Hansen, der i 1950-51 fik håndslag på godt 3.ooo kr.

Imidlertid havde man ikke så mange penge, og det blev derfor besluttet at brødrene selv skulle foretage flytning og opstilling, samt indrette et orgelrum.
Meget arbejde forestod. Et orgelrum skulle laves, og en orgelfacade i logesalen skulle konstrueres og bygges op, men til logens 6o års stiftelsesdag den 19. november 1953 stod orglet færdigopstillet.

od fellow loge I de følgende år fik orglet gradvis lov til at forfalde.
Man ikke havde råd til den gennemgribende restaurering, der efterhånden var påkrævet, og i stedet for anskaffede man i 1972 et lille elektronorgel.
Det var imidlertid ikke tilfredsstillende. En kreds af brødre tilbød da at foretage den nødvendige restaurering af det gamle orgel i samarbejde med orgelbygger-firmaet Jensen & Thomsen i Hillerød.

Forinden havde Palæadministrationen, kontaktet "Det Danske Orgelselskab" og fået bekræftet, at man i dette orgel i virkeligheden havde et sjældent og fint eksemplar fra midten af 1800-tallet udført af orgelbyggeren Daniel Köhne .

I forbindelse med orgelselskabets gennemgang af orglet, gjorde man opmærksom på den uheldige placering som orgelet havde fået. Det stod nemlig bag en kunstig facade og en mur. Man foreslog derfor, at orglet samtidig med restaureringen blev flyttet frem i logesalen.

Orglet er bevaringsværdigt. I dag er der nemlig kun bevaret 4 eller 5 af Daniel Köhnes orgler i hele Europa.

Orglet blev restaureret og indvielse fandt sted onsdag den 16. november 1974.
Organist Jørgen Haldor Hansen spillede ved indvielsen, og koncertsangerinde Kirsten Johansen sang.

Organist Jørgen Haldor Hansen (som bl.a har været organistassistent i Roskilde domkirke, og i sæson 2002/2003 Roskildekorets dirigent) var en af redaktørerne på Det danske Orgelselskabs medlemsblad.
Han var særdeles interesseret i dette gamle Köhne orgel, og allerede under restaureringen tilbød han at give en indvielseskoncert på det nyrenoverede orgel.

20 år efter opstillingen i 1953 var brødrene Tybjerg-Nielsen, Erik Rehmann og Frank Smidt Nielsen igen aktive under restaureringen af orglet. De sørgede også for, at logens organist fik et insignie på sit regalie. Det blev fremstillet af Br. Carl-Christian Enig fra Kong Hroar Logen, på foranledning af Storsire Johs. Petersen, der var på besøg i vor loge i 1968. Insigniet er håndlavet, og er det første af sin slags i landet, og det blev tildelt br. Sven Aage Breusch Larsen på hans 10 års dag, som logens organist.

Siden restaureringen i 1973 har orglet været bedre vedligeholdt, og det får nu et eftersyn og en orgelstemning hvert år. Dette er nødvendigt, fordi mange forskellige organister spiller på det. I fagsproget taler man om, at orglet har en "sjæl", og derfor kun tonerer smukt, hvis det synes om udøveren. Det er nok forklaringen på, at orgler overalt kan lyde så forskelligt for tilhørerne. Domkirkens orgel har 2ooo orgelpiber - vort eget Köhne orgel har 392 piber {49 tangenter * 8 stemmer), men her er jo heller ikke så højt til loftet.

Endelig er orglet blevet stemt, og dets toner fylder igen logesalen med vellyd til glæde for alle logens brødre - og sådan har det været lige siden færdiggørelsen.

Måtte dette orgel blive bevaret til minde om en orgelbygger af international format.