Pal├Žets historie

I januar 1930 købte logen bygningen Skolegade 13. Her ligger logen i dag.

På stedet lå tidligere en firlænget præstegård, hvor bl.a. den navnkundige pastor Hertz boede.
Senere byggedes en herskabelig lægebolig på grunden, og da logen overtog ejendommen, havde den i en årrække været anvendt til herskabspension.

odd fellow logen Efter en større ombygning og renovering kunne den bruges til ordensbrug.
Det var en eventyrlig oplevelse for søstre og brødre, at det hus, som de havde lagt utallige arbejdstimer i, nu kunne indvies til logebrug.
Og så er det nabo til en af Danmarks mest berømte bygninger, Roskilde Domkirke.
Smukkere nabo kunne man ikke få – og et smukkere sted kunne vi næppe få at bo. Et hårdt arbejde, og en prisværdig indsats blev rigeligt belønnet.

Den 19. november 1930, på logens 37 års stiftelsesdag, blev logesalen indviet til ordensbrug.
Daværende Storsire Chr. Skeel udtalte bl.a.: ”Som en stedse rindende Kilde skal Venskabet her finde sin rette Udfoldelse. Kærligheden vil leve, og Sandheden vil spire i alle Hjerter.Stedet her vil engang smuldre hen, men vi vil bede til den Højeste, at dette Værk – der her skal øves – maa bære Frugt i Fremtiden”.

I begyndelsen var bygningen ejet af loge 26, Kong Hroar, og søstrene fra loge nr. 5 Dr. Margrethe lejede sig ind i huset.
Men som tiden gik og endnu to broderloger (nr. 77 Rolf Krake og 91 Albert Schweizer) brugte huset, blev det naturligt, at ejerskabet ændredes.

I 1971 blev alle 4 loger medejere af Palæet. Da søsterloge nr. 93 Estrid i 2008 blev institueret, blev denne loge ligeledes medejer af Palæet.

od fellow logeDe brødre og søstre der regelmæssigt kommer i logesalen, føler uden tvivl en vis stolthed over denne smukke sal.
Bortset fra enkelte ændringer fremstår salen næsten som den blev opført i 1930.

Logesalens loft, der er udformet som en hvælvning, er særlig berømmet for sine fine loftsmalerier.
De er udført af maleren C.C. Forup, der malede en del loftmalerier, men han er også kendt for sine portrætter og landskabsmalerier.
Loftmalerierne skal opleves med egne øjne. De gør logesalen til en unik oplevelse.

C.C. Forup levede fra 1883 til 1939 og var Odd Fellow broder i loge nr. 37 Thomas Wildey i Fredericia.

I 2008 blev det gamle gulvtæppe udskiftet med et nyt.

Palæets selskabslokaler, som ligger i stueetagen, blev i 2001 flot renoveret og et nyt ventilationsanlæg blev installeret.
Selskabslokalerne betegnes i dag som et af byens fornemste. Der er ansat en restauratør som forpagter.

Palæet er hjemsted for lejr nr. 12 Selandia.