Logens møder

Odd fellow loge ring

Logen holder sine møder hver torsdag.
Møderne placeres i perioden fra 1. september til 15. december, og fra 1. januar til 15 maj.

Et af Odd Fellow Ordenens formål er at støtte brødrene i deres etiske og moralske udvikling.
Logemøderne er derfor præget af den ro og værdighed, der er nødvendig for at fremme dette formål. Der drøftes mange interessante ting. Noget har almen interesse, og andet er tanker og ideer vedr. ordenen, som kommer til udtryk, enten skriftligt eller mundtligt.

Efter logemøderne afholdes et selskabeligt broder samvær med spisning, hvor tonen er mere fri end i logesalen. Dennne del af logemøderne er lige så vigtig som mødet i logesalen. Det er her, brødrene lærer hinanden at kende, og tit og ofte opstår nære personlige venskaber, der varer hele livet.

Nogle gange om året inviteres vore damer til at deltage i forskellige arrangementer i logen. Dette betragter vi som en væsentlig faktor i vor loges virke, idet et succesfuldt logeliv forudsætter at partneren kan gå ind for de ideer, der ligger til grund for Odd Fellow Ordenens arbejde.

Det er en tradition at afholde unge brødres aften. Det sker sædvanligvis i slutningen af marts.
På denne aften er det et udvalg af de yngste brødre, der er i aktion i logesalen, og senere står for afviklingen under det selskabelige, samt for udnævnelse af årets broder.

Slangen i logenDeltagelse i logens møder kræver en bestemt påklædning. Til almindelige møder kræves mørk habit, hvid skjorte, og diskret slips. Til vore festaftener, f.eks. gradetildelinger, er påklædningen kjole og hvidt, uden handsker.
Mødeplanen angiver hvilke aftener, der skal mødes i kjole.
Der er rygeforbud ved logemøder.
Tiltaleformen i logesalen er: De