Logens virke

Logen har gennem sit mere end 100 årige virke i Roskilde etableret en række fonde, der er opstået ved donationer fra brødre, som ønskede at støtte deres loges arbejde.
De fleste har et humanitært sigte, og der udføres et omfattende udadvendt humanitært arbejde, som især har udmøntet sig i plejehjemsbesøg, forskelligt samarbejde med handicaporganisationer m. v.
En del af logens overskud går ligeledes til humanitære formål, primært i form af donationer til forskellige velgørende institutioner, først og fremmest i Roskilde-området.

Derudover har logen et samarbejde med byens øvrige Odd Fellow loger om uddeling af legatportioner til Jul. Disse legater finansieres via afholdelse af Julekoncerter i Roskilde Domkirke, som loge nr. 26 Kong Hroar tog initiativet til første gang i 1932.

For ældre brødre, som har svært ved at komme til loges mødeaftener, afholdes to gange om året et Seniormøde. Her mødes brødrene om eftermiddagen til et måltid, og til almindeligt selskabeligt samvær med underholdning. Disse møder er meget populære blandt logens ældre brødre.

Mange af logens medlemmer deltager aktivt i et eller flere af de udvalg, der er nedsat i logens regi. Der er således rig lejlighed til at deltage aktivt i logens arbejde for de, der vil mere end blot deltage i logens ordinære møder.

Logen har sit egen avis i form af logebladet ”Set og Sket”. Dette blad udkommer normalt 3 gange om året, og omdeles til alle medlemmer samt til logens enker. Herved tilgodeses de ældre brødre og andre, der ikke har deres ugentlige gang i logen.
Logen har også sit eget kor, der optræder for loges brødre og ved de mange udadvendte arrangementer.

Hvis du har interesse for Odd Fellow, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til én af logens embedsmænd.