Velkommen til Loge nr. 26 Kong Hroar i Roskilde.

Logen har lige haft valg af nye brødre til embedsposterne. Så en ny spændende 2 års periode er startet. Vi har venskabsbesøg fra vores Nordiske venskabsloger fra Island, Norge, Sverige og Finland. Roskildes borgmester kommer og deltager ved en af møderne. Det skal nok blive spændende.

Næste møde i logen :

3. september 2018

Mandag-onsdag.

03-05 september

Rejsekassens 3-dages-tur til… ???

Ilu